Bijeenkomsten

De clubleden

komen eens per veertien dagen bij elkaar.
In het dorpshuis “De Twee Marken” in Maarn hebben we het dan tussen 19:30 en ongeveer 22.00 uur over fotografie. Tijdens onze bijeenkomsten is er aandacht voor de esthetische en creatieve kanten van de fotografie. Ook de technische aspecten krijgen hierbij aandacht

De data voor de clubavonden zijn te vinden in de agenda

Bijeenkomst
Een clubavond