Categorie Hidden

Niet voor publicatie via de site
Alleen rechtstreeks zichtbaar met de juiste URL b.v. www.fkheuvelrug.nl/geldmaat.

Project Tuindorp Maarn.

Kaart Tuindorp Maarn. Tijdens onze clubavond op 6 april is nader uitleg gegeven over de fotografie voor de Cultuur Historische Commissie van Maarn, voor het boekje over Tuindorp. Verschillende leden hebben aangegeven hieraan een bijdrage te willen leveren. Vraag was…