Clubavond 17 november

Rond half acht vulde ons eigen “aquarium” zich met 17 leden voor een avondje met het onderwerp “Duurzaam” en na de pauze met het thema “Avondfotografie”.

Aan het begin van de avond vertelde leider Rien Leenderse dat de geplande clubtocht naar Utrecht afgelopen zaterdag bij gebrek aan enige aanmelding niet is doorgegaan. De zaterdagavond lijkt niet erg geschikt voor een clubtocht en die zal dus voortaan worden gehouden op een donderdagavond. Rien L vroeg de leden zich voortaan te houden aan de gevraagde eisen van uploaden met o.a. vermelden van de initialen bij de foto, en uiterlijk tot  één dag voor de club-bijeenkomst de foto’s in te sturen. Vanavond zullen van een aantal leden de foto’s i.v.m. te late inzending helaas niet getoond kunnen worden. Vervolgens toonden zes clubleden ieder een aantal foto’s uit het thema “Duurzaam” waarvan in drie ronden een foto werd geselecteerd ter bespreking. Dat gaf soms flinke discussie over de vraag: gaat dit nu over “Duurzaam” of niet? Uiteindelijk had elke foto wel een duidelijke of verborgen connectie met duurzaam, bij twijfel werd vastgesteld dat de foto in ieder geval duurzaam was genomen.

Foto: Rien Leenderse
Foto: Thom Nelissen

Elf clubleden deden mee aan de presentatie en bespreking van foto’s in het kader van “Avondlicht” waarbij een zelfde procedure als bij “Duurzaam” werd gevolgd. Er passeerden veel foto’s uit allerlei streken, van Amersfoort tot de Grand Canyon, met veel verschillende avondlicht effecten. Naar aanleiding van een speciaal effect bij een geflitste foto legde Rien L de techniek van een eerste en tweede gordijn nog eens uit. Wim liet een avondfoto zien met een “intentional camera movement” oftewel, zoals hij zei, bij de opname de camera een zwieper geven. Rien van DB merkte op dat er bij dit thema veel foto’s getoond werden die niet het predicaat “recent” verdienen. Rien L beaamde dat normaal alleen recente (niet ouder dan een jaar) foto’s getoond mogen worden maar dat deze keer een uitzondering is gemaakt i.v.m. het niet doorgaan van de clubtocht.    

Foto: Ab van Gorkum
Foto: Johan Caljee
Foto: Ria v.d. Haar.
Foto: Marien Dorrestijn
Foto: Wim Engelaer (ICM)

Woensdag 23 november zal Welmoed Reitsma op de clubavond van De Essentie , Noorderlichtkerk 92b, Zeist, een lezing houden, aanvang 19.30 uur, zie : http://fg-de-essentie.com of http://welmoedreitsma.nl/home  FKH leden zijn van harte welkom!

Ten slotte vertelde Rien van DB dat Dirk, die met zijn fiets is gevallen en een gemene botbreuk heeft opgelopen, gelukkig weer helderder wordt en dat ze op zoek zijn naar een passend revalidatiecentrum.

Terugkijkend op de clubavond wil uw verslaggever een aantal observaties met u delen. Er werden relatief veel foto’s getoond die de toets van onze eigen kwaliteitseisen niet zouden mogen doorstaan. Verder was er een hoog gehalte van commentaar dat zich beperkte tot “een mooie foto”,  en verder weinig opbouwende en amper leerzame kritiek. Er werd veel door elkaar heen gepraat waardoor meer bescheiden clubleden hun punt niet konden maken. Alles bij elkaar was het wel een vrolijke avond maar de volgende keer zie ik toch graag wat meer balans tussen inhoud en gezelligheid.

Ted Kuijpers.