Clubavond 20 oktober 2022

Vanavond gaat Reinder Mulder zich nader aan ons voorstellen. Hij gaat ons laten zien hoe hij met fotografie bezig is. Na de pauze een meer technisch onderwerp. We gaan kennismaken met  ‘focus stacking’.

Marien opent de avond met het nieuws dat er 12 afmeldingen zijn o.a. vanwege corona. Johanna is per 31-12 geen lid meer van onze fotoclub. Hij vraagt aandacht voor de wedstrijd van ‘De Beste Clubtrofee’. Om een keuze te maken moet de selectiecommissie van tenminste 10 leden 2 foto’s ontvangen. Door tijdgebrek is het niet mogelijk de foto’s op een clubavond te tonen dus deze keer kiest de programma-commissie. Er zijn helaas nog maar 3 inzendingen… ; tot uiterlijk  28 oktober a.s. kunnen de foto’s nog digitaal ingestuurd worden.

De club is gevraagd om foto’s te maken voor de harmonie Manderen. Meer informatie is te lezen in de mail van Marianne hierover.

Verder vraagt Marien om de data van de aankomende clubavonden goed te bestuderen; er is e.e.a. gewijzigd. Reinder vertelt dat het bestuur werkt aan  nieuwe statuten welke worden gekoppeld aan het huishoudelijk regelement. Deze moeten worden goedgekeurd door een minimum aantal   leden op een ingelaste ledenvergadering. Deze zal op 10-11 plaatsvinden . Het is dus belangrijk deze datum vrij te houden en hierbij aanwezig te zijn! 

Reinder Mulder
Foto: Reinder Mulder.

Dan gaat Reinder zichzelf nader voorstellen aan onze club. Hij komt oorspronkelijk uit Friesland, heeft 2 kinderen en een kleinkind en is sinds kort penningmeester van de club. Naast de fotografie besteedt Reinder ook graag tijd aan klassieke muziek, piano spelen en is hij een vraagbaak voor computer gerelateerde zaken.

Reinder Mulder
Foto: Reinder Mulder
Reiner Mulder
Foto: Reinder Mulder

Reinder is lid geworden van de fotoclub om o.a. feedback te krijgen op zijn foto’s, gestimuleerd te worden door het werken met thema’s (dit laatste mag wat hem betreft vaker gebeuren ) en te leren hoe je foto’s meer zeggingskracht krijgen. Daarnaast werkt hij met bewerkingsprogramma’s als Darktable (alternatief voor Lightroom) en Affinity Photo (i.p.v. Photoshop) Reinder laat ons ook voorbeelden zien van zijn foto’s onder andere vóór en na de foto bewerking. Leuk om je wat beter te hebben leren kennen, Reinder.

Reinder Mulder
Foto: Reinder Mulder.

Na de pauze krijgen we een presentatie over ‘focus stacking’. Dit is een techniek om foto’s van voor tot achter helemaal scherp  te krijgen wat met name met macrofoto’s gebruikt  wordt. ‘Stacken’ is stapelen. Omdat Rien afwezig is toont Dick ons de presentatie van Rien hoe met behulp van een laptop of tablet de camera aangestuurd kan worden en hoe de beelden automatisch worden samengevoegd door middel van het software pakket Helicon Focus.

Dick laat ons een presentatie zien hoe hij de focus stacking doet; hij neemt meerdere foto’s handmatig, stelt het eerste en laatste punt in en de tussenliggende foto’s kiest het programma zelf. Daarna  voegt hij de foto’s samen met behulp van Photoshop of Lightroom.  Dick maakt ook wel gebruik van een fotorail; Je schuift de lens steeds een stukje naar voren tot het gewenste aantal foto’s. Achteraf worden de foto’s samengevoegd in Photoshop of Lightroom.

Deze presentaties zijn op de website na te lezen. Voor de minder technische leden onder ons volstaat hopelijk bovengenoemde eenvoudige interpretatie.

Marcelle