Clubavond 24 maart

Vanavond is Diana Bokje onze gast om voor ons een lezing te geven. Diana is geen onbekende voor een aantal leden. Ze is professioneel fotocoach maar ook verbonden aan de fotobond en verschillende leden kennen haar omdat ze bij haar een workshop, een cursus of een mentoraat volgden. Ongeveer twintig leden zijn gekomen om te luisteren naar haar verhaal over compositie.

Jan Boer
Foto: Jan Boer.

Compositie: “De kern van het maken van beeld” Maar vooral wat je er meer mee kan. Ook buiten de lijntjes  van de bekende regel van derden en de gulden snede. Wat wil je vertellen met je beeld? Wil je behagen, alles klopt en is in balans, of wil je juist prikkelen? Het schuurt wat en roept vragen op. Wat zie ik nou eigenlijk? Er is juist onbalans in zo’n beeld.  Met een heldere presentatie en verhalen uit haar eigen ervaringen in de fotografie praat Diana de eerste helft van de avond naar de pauze.

webb
Wat is het onderwerp? Hoe belangrijk is de plaats hiervan in het beeld?

In het tweede deel gaat het over hoe perspectief, lijnwerking, ordening, kader, beeldspraak, maar ook een negatieve ruimte een grote rol kunnen spelen in de compositie. Als het gaat om het kaderen van een foto wijst ze met nadruk op het boek van Theo Coolsma die over dit onderwerp een duidelijk handboek heeft geschreven. In de presentatie zijn verschillende foto’s waarin we op zoek gaan naar de gebruikte kaders. Wat is het onderwerp? En is in de foto gebruik gemaakt van dynamiek of juist rust? Hoe trekt de fotograaf de kijker zijn foto in?  En wat is er eigenlijk allemaal te zien als je nog eens goed kijkt? 

Quak
Wat doen de lijnen? Zorgt dat voor dynamiek of rust?

Ook het tweede deel van de avond is zo voorbij omdat Diana de aandacht goed weet vast te houden. Omdat iedereen een PDF van de presentatie op de mail krijgt zijn in dit verslag geen details opgenomen. Aan het einde van de avond krijgen we nog een foto opdracht. Op 2 juni komt Diana terug en zal dan de door ons gemaakte foto’s bespreken. De opdracht: ‘Maak een foto met meerdere onderwerpen’  Dat klinkt eenvoudig maar is in de praktijk toch wat moeilijker. Aan de slag dus met de vele tips die deze avond rijk was. 

Voor meer informatie over Diana Bokje, cursussen (ook online), workshops en publicaties kun je terecht op: https://vanmakentotraken.nl/

Gerrit.