Clubavond 25 november

De clubavond staat deze keer volledig in het teken van de Peter Ros Trofee. We hebben een jaar aan het thema “Urban” gewerkt en vandaag vertelt de jury ons wat zij van onze foto’s vonden.

Maar eerst nog even een inleiding van zowel Marien als Marianne. Marien vertelt ons dat er dit jaar alleen maar winnaars zijn en Marianne vertelt over hoe ze langzamerhand enthousiast voor dit thema is geworden. Ze grijpt het moment meteen even aan om de programmacommissie even in het zonnetje te zetten en applaus voor hen te vragen. Ze zorgen er maar steeds weer voor dat wij afwisselende en interessant avonden hebben.

Dan neemt de jury het woord, Deze bestaat dit keer uit Gerrit Heil en Adri Goudeleeuw.  Ze leggen uit hoe ze de foto’s beoordeelt hebben en waar ze op hebben gelet:

  • Roept een foto verwondering op
  • Wat is de blik van de fotograaf om die plek te fotograferen
  • Is er een verhaal
  • Is het origineel
  • Hoe valt het licht
  • Hoe is omgegaan met de techniek, het printen en de nabewerking

Met name over de printen werd de opmerking gemaakt dat deze sterk wisselend van kwaliteit waren, ook binnen één fotograaf troffen ze verschillen aan. Niet altijd vonden ze de papierkeuze de beste oplossing voor een bepaalde foto omdat soms details dichtliepen.

Verder vertelden ze dat ze de foto’s allemaal eerst neergelegd hebben en bekeken en daarna op fotograaf de foto’s hebben beoordeeld. Dit laatste uit praktisch oogpunt. De foto’s zijn wel allemaal op zichzelf beoordeelt. Uit de zaal kwam de opmerking dat het jammer was dat de foto’s niet random beoordeelt zijn, omdat je toch de neiging kan hebben om de foto’s onderling te vergelijken.

Er waren 41 of 42 foto’s ingeleverd. Ik weet niet hoeveel fotografen er hebben meegedaan, maar eigenlijk had ik meer foto’s verwacht. Sprak het thema niet aan? Of waren er andere reden voor deze betrekkelijk lage aantal foto’s?

De jury heeft de opmerkingen, tips en verbeterpunten per foto op papier gezet en zegde toe, tot grote opluchting van jullie verslaggever, dit na de bespreking rond te sturen. Ik weet namelijk niet of ik dit allemaal had kunnen bijpennen. Ik beperk me nu tot de algemene opmerkingen.

De heren hebben veel werk gemaakt van de jurering en hebben alle foto’s uitgebreid besproken en van tips en tops voorzien. Voor dat alleen al, alle complimenten!

Ook tijdens de bespreking kwam de jury regelmatig terug op de kwaliteit van de printen. Zeker nu ze de digitale versie op de beamer zagen, waarin ze meer detail in konden terugvinden dan in de print.
Ook voor de nabewerking waren er tips. Let bijvoorbeeld op dat de foto niet te veel wordt verscherpt of teveel met filters wordt bewerkt.
Verder kregen een aantal fotografen het advies om, ook achteraf, goed te kijken waar de foto over gaat en de foto eventueel te croppen om overbodige elementen te verwijderen. Veel fotografen zouden te gretig zijn geweest. De jury was hier zeer uitgesproken over. Of ik het in alle gevallen met hen eens was is een tweede. Ik ben het wel met ze eens dat je als fotograaf kritisch moet kunnen kijken om de beoordelen of de foto overbrengt wat je bedoelt of dat het op een andere manier sterker zou kunnen. Misschien een idee om dit eens verder uit te diepen?

Als laatste nog de opmerking van de jury dat het uiteindelijke resultaat van de foto steeds te maken heeft met keuzes van de fotograaf. Keuzes niet alleen bij het maken van de foto, maar ook bij de nabewerken en het printen.

Ja, en dan het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Wie heeft de trofee dit jaar gewonnen? De prijsuitreiking werd dit jaar door Marien gedaan en hij verzocht Marianne om assistentie. Dit was voor Marien een smoes om Marianne naar voren te krijgen om haar te vertellen dat ze de 1e prijs had gewonnen. De jury was zeer lovend over het licht en het kleurgebruik in haar foto.

 

PeterRosTrofee2021_DSC_6432
Marianne is totaal verrast met het winnen van de 1e prijs.

Het werd een familiefeestje, want Rien Leenderse behaalde samen met Jaap een gedeelde tweede plaats. Rien met een foto van hoog oprijzende gebouwen, waar de lantaarnpaal het geheel een bijzonder accent gaf. Jaap Jelsma met zijn foto gemaakt op een station.

Alle drie van harte gefeliciteerd!

.Tonnie

1e PRIJS: Foto Marianne Leenderse.
Gedeelde 2e PRIJS: Foto Rien Leenderse.
Gedeelde 2e PRIJS: Foto Jaap Jelsma.