Verslag van de clubtocht Rhenen op 18 september 2021.

Op zaterdagmorgen 18 september verzamelden tien enthousiaste leden van onze fotokring zich op een parkeerterrein aan de Rijn in Rhenen. Over de uiterwaarden hadden we fraai uitzicht op de bekende Cuneratoren die met haar bovenste helft in een geheimzinnige mist was gehuld. Dat was gelijk het eerste fotogenieke onderwerp om vast te leggen voor de aanwezige fotografen Mieke N, Rien van D, Marianne, Nanny, Dick, Jaap, Rien L, Reinder, Jan B en Ted (zie foto).

De initiatiefneemster voor de clubtocht, tevens inwoonster van Rhenen, Nanny, reikte ons allen een plattegrond uit van het stadje dat reeds in 1258 stadrechten kreeg. Ze wees ons de meest interessante plekken in de stad aan. Iedereen was vrij om te gaan en te staan waar ze wilden en al snel verdwenen groepjes van één tot drie personen in de eeuwenoude straatjes. 

Overal waar je liep had je wel een spannend doorkijkje naar de Cuneratoren dus die zal wel gaan overheersen in de foto’s van de clubtocht. Zo nu en dan kwamen we elkaar tegen en wisselden dan de laatste ervaringen uit. Inmiddels was de temperatuur flink gaan stijgen en de fotografen met een zware bepakking aan foto-apparatuur (zoals Dick) of te dikke kledij (zoals Ted) liepen iets rood aan, zeker in de stijgende straatjes. Halverwege de tocht en een tiental foto’s te laat kwam Rien van D er achter dat er geen fotokaart in haar camera zat maar gelukkig had ze wel een reservekaart bij zich. Eigenlijk was de tijd helaas te krap om verder te cirkelen dan het centrum want om 11.45 uur werden we alweer verwacht bij de Cuneratoren die speciaal voor ons was opengesteld.

Vrijwilliger Tom heette ons hartelijk welkom en gaf ons in vogelvlucht de belangrijkste en meest interessante details van de geschiedenis en architectuur van de toren. Hij wees ons op het unieke oksaal (zoek zelf even op wat dat is, of bezoek de kerk zelf) met krassen in de marmeren pilaren uit 1630 (vroege graffiti!). Verder bracht hij ons via een smal draaitrappetje naar de eerste etage, 10 meter boven de begane grond (zie foto), en naar de houten zolder over de hele kerk. Daar was een betonnen brandscheiding aangebracht zodat “hier niet kon gebeuren wat bij de brand in de Notre Dame is gebeurd”.

Ten slotte belandden we in een gezellig etablissement met de wonderschone naam “De Koning van Denemarken” waar we onze dorstige kelen laafden met water en koffie, door sommigen gevolgd met een lunch. Bij de evaluatie waren we het er allemaal over eens dat Nanny een qua foto-inspiratie, onderlinge relaties en weer geslaagde clubtocht had georganiseerd en dat we uitkeken naar de volgende clubtocht. Maar eerst wilden we op een clubavond wel eens de fotografische resultaten van deze morgen zien!

Ted Kuijpers.