Clubtochten

Clubtocht De Blauwe Kamer

In de loop van een jaar plannen we diverse keren een dagdeel waarin we samen op stap gaan om te fotograferen. Gemiddeld nemen 5 tot 10 leden deel aan deze clubtochten. Zo’n clubtocht kan worden gehouden in het kader van een thema waarbij vooral de thema’s van het zomerreces zich daar goed voor lenen. Maar ook bijvoorbeeld een jaarthema als ‘glas.’ Soms heeft een clubtocht een specifiek populair thema als onderwerp bijvoorbeeld straatfotografie, of een populaire bestemming zoals de Botanische Tuinen in Utrecht. Inmiddels zijn er vrijwel structureel twee clubtochten opgenomen in het zomerrecesprogramma plus nog gemiddeld één in het voor- zowel als najaar.
Van een andere aard zijn de clubtochten naar musea of exposities. Het gaat hierbij niet om het samen fotograferen, maar  samen genieten van het werk van andere fotografen en ervan leren. De afgelopen jaren was de tentoonstelling “Wildlife Photographer of the year” een vast programma-onderdeel, maar ook incidentele exposities van bekende fotografen of fotoclubs in de buurt hebben onze belangstelling