Exposities

Contrast Henk Heuff
Foto Henk Heuff

Sinds ons vijfde verenigingsjaar treden we als club naar buiten met exposities. Onze eerste presentatie in dit verband was de expositie bij afsluiting van het mentoraat: van alle deelnemers werden er 5 foto’s opgehangen In de ontmoetingsruimte van Dorpshuis De Twee Marken in Maarn, meestal in de vorm van een serie. Deze eerste expositie werd feestelijk geopend door de mentor Gijs van Gent,in het bijzijn van de exposanten en hun familie, vrienden en buren
Aansluitend aan de mentoraatexpositie hielden we een expositie van werk van alle leden ter gelegenheid van ons eerste lustrum. Van elk lid hing er één foto, uitgekozen in één van de clubbijeenkomsten uit drie foto’s per lid bij handopsteken door de aanwezige leden. De opening vond plaats in het bijzijn van genodigden (o.a. bevriende fotoclubs) en de leden met hun gasten (familie, buren en vrienden).

De positieve ervaring met deze exposities brachten ons ertoe beleid te ontwikkelen met betrekking tot exposities.
De situatie is nu zo dat we structureel jaarlijks een expositie houden van de foto’s van het jaarthema. De foto’s (van elke deelnemer aan het jaarthema één) hangen 6 weken in de ontmoetingsruimte van Dorpshuis De Twee Marken in Maarn. We gaan hierbij voor een goed verzorgde presentatie van de foto’s in een matzilveren lijst van 50x60cm en de foto’s opgezet in zwart passe-partout.
Incidenteel houden we een tweede expositie in één jaar, bijvoorbeeld als de gelegenheid zich voordoet. Zo hebben onze foto’s (Architectuur) al eens gehangen in de gangen van Verpleeghuis Nassau Odijckhof, in het Cultuurhuis in Doorn (Patronen) en in het Gezondheidscentrum in Maarn (Landschappen).

Naast deze exposities met een beperkte looptijd (meestal 6 weken) hebben we semi-permanente exposities in de ruimte waarin we onze clubavonden houden in het Dorpshuis in Maarn. Elk halfjaar exposeert de helft van onze leden er met een foto uit vrij werk. Na dat halfjaar gaan de foto’s nog voor een half jaar naar de ontmoetingsruimte in appartementencomplex Trompstaete in Maarn. Tenslotte organiseren van tijd tot tijd ook individuele leden of groepjes leden een expositie. Zo exposeerde de Verdiepingsgroep Landschappen in het Dorpshuis, terwijl individuele leden exposeerden in het Cultuurhuis in Doorn, in Verpleeghuis Nassau Odijckhof, in het Gezondheidscentrum in Maarn en in Champ’Aubert in Driebergen.