Gerrit Oskam
Henk Heuff
Ineke den Hartog
Jaap Jelsma
Lex van Heekeren
Marianne Leenderse
Nanny van Ommeren
René Decossaux
Rien Leenderse
Ted Kuijpers
Susan Verkuil-Oostlander