Hervatting clubavonden

De Twee Marken Zaal 3

Op 3 september 2020 starten we weer met de clubavonden. Om afstand te kunnen houden is de grote zaal gereserveerd. De programma’s van de clubavonden na het zomerreces wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.
In ieder geval is er gepland dat de foto’s aan de muur van groep 2 (zie ledenlijst) op 3 september in een lijst ingeleverd moeten worden.
Gezien er geen clubavonden geweest zijn waar de leden konden stemmen over de foto’s, is besloten dat de betreffende fotografen zelf kunnen kiezen welke foto aan de muur komt.
Ook de foto’s van de Peter Ros Trofee moeten worden ingeleverd voor de expositie in de gemeenschappelijke ruimte van De Twee Marken.