Wie zijn wij

Fotokring Heuvelrug (FKH) biedt aan haar leden, hobbyfotografen, een platform om bezig te zijn met hun hobby de fotografie in de breedste zin van het woord.

De Programmacommissie zorgt voor de invulling van het programma, terwijl de Redactie verantwoordelijk is voor Nieuws voor Leden en voor de teksten op de website. We hebben een landschapsgroep en een portretgroep. We zijn actief lid van de Fotobond, Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie.

Het bestuur van de fotokring bestaat uit:

Pieter Vos, voorzitter
Marianne Leenderse-van der Meulen, secretaris
Henk Heuff, penningmeester
Paul kortland, lid
Jacqueline Lehman-van Eeden, lid