Portretgroep

De portretgroep FKH bestaat sinds medio 2017. De doelstelling is dat leden van de groep zich (verder) bekwamen in het maken van portretten. Hierbij is de belichting een cruciale factor. De leden hebben de beschikking over professionele fotolampen en andere apparatuur.
De fotosessies vinden plaats in de Twee Marken, in principe op een avond één keer in de zes weken.

Sinds de oprichting zijn er in totaal 14 bijeenkomsten geweest (tijdens de coronajaren lagen de sessies stil). Voor praktisch al deze bijeenkomsten werden extern steeds 2 of 3 modellen geworven, die naast instructies van de fotografen ook zelf konden aangeven hoe ze geportretteerd wilden worden.
Het werken met modellen vraagt naast kennis van de (portret) fotografie ook een goede communicatie met hen die poseren. Door mensen op hun gemak te stellen en met hen te praten tijdens het fotograferen krijg je betere foto’s zo is gebleken.

De portretgroep bestaat op dit moment uit: Wim Engelaer (contactpersoon) Gerrit Oskam, Dick Jeukens, Ab van Gorkum, Rogier van Doeland, Paul Kortland, Marcelle Bijleveld, Marianne Leenderse
Alle leden leveren een financiële bijdrage aan de zaalhuur en de kosten voor de consumpties van de modellen en de twee foto’s die ieder krijgt als dank voor zijn of haar medewerking.
We zitten nu aan het maximum aantal leden. Zodra er weer plaatsen vrijkomen zullen we hierover een bericht naar de clubleden sturen.

Vanwege omstandigheden hebben de activiteiten van de portretgroep een tijd stilgelegen. De bedoeling is dat wij in 2024 weer voortvarend en enthousiast aan de slag gaan met nieuwe externe modellen. En we denken ook weer aan een expositie zoals die in 2019 in de Twee Marken heeft plaatsgevonden.