Straatfotografie

Wat is straatfotografie?

In een boekje van de Fotografenfederatie wordt Straatfotografie omschreven als “iedere vorm van fotografie die het dagelijks leven in de (semi)publieke ruimte vastlegt en waarin een al dan niet realistisch beeld wordt gegeven van de maatschappij. Belangrijk uitgangspunt bij straatfotografie vgls dezelfde uitgave: je mag in de publieke ruimte iedereen overal fotograferen. Dus ook mensen die dat niet willen of bekende personen. Iets anders is wat je met de foto’s dóet waarbij enerzijds het recht van vrije nieuwsgaring, anderzijds het recht op privacy van de te fotograferen persoon van belang zijn.

Bij straatfotografie gaat het niet om het vastleggen van het bijzondere, maar van het alledaagse, het werkelijke leven zoals sommige straatfotografen het omschrijven. De bedoeling is dat je je zo onopvallend mogelijk beweegt, om wat er gebeurt zó vast te kunnen leggen zoals het zich afspeelt.  Vandaar ook dat straatfotografie vaak met de candid camera (verborgen camera) gebeurt.  Peter van Tuijl wijst erop dat de fotograaf bij straatfotografie maar een geringe regie heeft, omdat hij de situatie wil vastleggen zoals die is en hij die juist niet wil verstoren: bij wijze van spreken weten  gefotografeerden niet dat ze “deelnemers zijn in een theaterstuk of spel”, aldus Peter.  

Straatfotografen werken vaak met kleine camera’s en fotograferen vaak “uit de heup”. Snelle camera’s zijn ook heel handig, want soms moet je snel handelen omdat de situatie anders voorbij is. Maar in feite kun je met bijna elke camera op straat fotograferen. Soms met de groothoek, maar soms is ook een tele heel handig, mits je maar niet opvalt en mensen voor je gaan poseren.
NB. Straatfotografie is geen journalistieke fotografie en ook geen portretfotografie, maar kan daar wel (deels) mee overlappen.

Enkele voorbeelden van straatfotografie
Een foto van Peter van Tuijl (website) met het motto: “elke week een nieuwe keek op de week”
Gerrit Oskam Thema Mensen met hond (sept 2023)

Samenstelling en bijeenkomsten

De groep bestaat momenteel uit vier leden:
Rien van Dam-Baggen (tevens contactpersoon) (cmj.van.dam-baggen@planet.nl; 06 51097413),
Rogier van Doeland (rogier@vandoeland.nl; 06 23679230)),
Peter van der Lely (peterlely@gmail.com; 0624235404) en
Gerrit Oskam (gerrit.oskam@planet.nl; 06 22293975).  

We communiceren veelal via de groepsapp (Straatfotografie FKH) of per mail.
We zijn begonnen met materiaal over straatfotografie uit te wisselen, zoals een cd van Zoom.nl met een videocursus Straatfotografie, een Ideeën box mbt Straatfotografie van Peter van Tuijl, materiaal van Peter’s workshop Straatfotografie 2011 …
We hebben nog geen geplande bijeenkomsten gehad, of vaste plannen daarvoor (zie ook werkwijze)
Ook over presentaties in de club hebben we nog niet echt nagedacht, eerst maar eens op gang zien te komen met fotograferen.

Werkwijze

We gaan zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk fotograferen. 
Onze voorkeur gaat op dit moment uit naar elk een eigen thema mbt straatfotografie, maar alle buiten het thema vallende straatfotografie-foto’s mogen ook.     
Thema’s: Gerrit gaat werken aan mensen met een hond, Rien aan mensen die zich verplaatsen met hulpmiddelen zoals rollator, krukken, rolstoel etc (niet auto’s of fietsen, alleen bijzondere exemplaren), Rogier en Peter oriënteren zich nog.

We willen in geplande bijeenkomsten de oogst aan foto’s gezamenlijk bespreken en daarvan leren door bijv. nieuwe ideeën en situaties op te doen

Peter van der Lely
Peter van der Lely
Peter van der Lely
Rien van Dam Utrecht Straatfotografieworkshop olv Peter van Tuijl (2011)
Rien van Dam Maarn Thema De mens en zijn hulpmiddel (2020)