Thema oktober 2020

URBAN Fotografie
De letterlijke vertaling is STEDELIJKE Fotografie
Voor het thema voor de maand oktober is gekozen voor het jaarthema, tevens het thema voor de Peter Ross Trofee 2020-2021. Hierdoor kunnen we wat ervaring opdoen met een thema dat voor de meesten een nieuw onderwerp is.

Inzending voor de maand oktober is gesloten, maar het thema loopt door tot november 2021. Tussentijds zullen er tussenpresentaties gehouden worden.
Bij de eindpresentatie in november 2021 zal een jury de beste foto kiezen voor de Peter Ros Trofee.