Verslag 7 maart

De leiding is deze avond in handen van Marien. Alvorens de foto’s van de 5 met samenhang te tonen komt eerst de uitslag van de Bondsfotowedstrijd ter sprake.
Marjan, Rien en Marien hebben deze bijgewoond. Hier worden alleen de foto’s besproken van de mensen die aanwezig zijn. De jury moet meer dan 1600 beelden beoordelen!
Als club hebben we het dit jaar niet slecht gedaan: 198 punten. Bovendien een bronzen sticker voor Marien en Jan, deze mededeling gaat vergezeld van een luid applaus door de aanwezigen.

Vervolgens het ‘vernieuwde’ thema voor de Peter Ross trofee. Uit de vier onderwerpen is door 23 leden met grote meerderheid ” Tegenlicht ” gekozen.
Daarna krijgen we achtereenvolgend series van vijf met samenhang te zien van:
Tonnie, Rien van Dam, Marien, Marjan, Jaap, Nanny, Dick en Rien L.
Met de nuttige opmerkingen uit de zaal kunnen bovengenoemde fotografen nog enige verbeteringen aan hun inzending toevoegen.
Hierna worden Tonnie en Henk voor het voetlicht gehaald. Beiden hebben jarenlang hun energie in de PC gestoken. Marien bedankt ze voor hun bijdrage. Natuurlijk gaat dit vergezeld van een mooie bos bloemen en een luid applaus van het gezelschap.

Tonnie en Henk bedankt.


De vrij gekomen plaatsen in de PC gaan bezet worden door Nanny en Paul.
Na de pauze de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met 21 belangstellende leden.
De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester goed gekeurd , zodat het bestuur gedechargeerd kan worden. Het privacyreglement vergt nog enige discussie, in een verder gemoedelijke vergadering.
Dat Henny de vergadering i.v.m. zijn taxi in een verkeerde jas de vergadering verliet is een ieder ontgaan. Resultaat Peter geen autosleutels. Met de hulp van Henk is het toch nog goed gekomen.

Paul.