Verslag clubavond 18 oktober

Rien L. begint de avond die er iets anders uit komt te zien dan was aangekondigd. Er is wat geschoven in het programma. Eerst staat Rien kort stil bij het overlijden van ons lid René Decossaux. Omdat niet iedereen er is zullen we de volgende clubavond langer stilstaan bij dit verlies en zal er een in memoriam uitgesproken worden.
De volgende bijeenkomst, op 1 november, is overigens niet in De twee Marken maar in De Ark. Waarmee de eerste mededeling is gedaan. Ted vraagt fotografen die willen meewerken aan het fotograferen van de gebruikelijke intocht van St. Nicolaas en zijn Pieten op 24 november in Maarn en Maarsbergen. Pieter vraagt nog even de aandacht voor ons project “smoelenboek” De tijd gaat dringen want op 15 november is de presentatie van de foto’s maar ook vooral het verhaal en de making off. We willen daar een avond mee vullen. Er wordt even geschoven in het programma omdat de stemlijsten voor de waterkant foto’s ontbreken. Jaap komt aan het woord en toont ons de tien foto’s die namens de FKH gaan meedingen naar de Beste Club trofee 2018. Onze interne jury bestaande uit Ted, Jaap, Dick en Mieke N hebben uit de door dertien leden twintig ingeleverde foto’s, een selectie gemaakt. De foto’s van Gerrit, (portret) Dick, (schepen) Rien van Dam, (stilleven) Henk, (zandduinen) Wim, (viaduct) Marien, (kerkraam) Jaap, (meisje op fiets) Marianne, (paard) Nanny (vrouw aan tafel) en nog een keer Marianne (sporter) gaan meedingen naar de prijs. Onze jury heeft bij elke foto al een mooi commentaar opgesteld dat Jaap met de aanwezigen deelt. De uitslag is te verwachten op dinsdagavond 11 december in Zeist. Let op: de foto’s worden door de prog. com. (Wim) geprint en in een passe Partout gezet. Voor de tien leden die meedingen: Is je foto nog niet digitaal verzonden doe dat dan alsnog in de hoogste resolutie via de upload op deze site.


Omdat de stemlijsten er nog niet zijn doet Gerrit een presentatie over een project wat een aantal leden hebben uitgevoerd voor de Harmonie Manderen uit Maarn. De harmonie heeft een sage over Ridder Fulco die zich afspeelt in Maarsbergen herschreven naar een kinderverhaal. Bij dit verhaal is muziek gezocht en om het geheel te ondersteunen wilden ze foto’s van een aantal scenes uit het verhaal, die op een groot scherm worden getoond tijdens de muziek uitvoering. Ted, Rien L, Wim, Susan, Marianne en Gerrit gingen de uitdaging aan en fotografeerden op drie buiten locaties en op de zolder van het oude Raadhuis, bewoners van een middeleeuws kasteel, een huwelijks aanzoek, een woeste Hertog van Brabant op een heel groot paard en ook nog Ridder Fulco zelf op een paard samen met zijn pages. Gerrit toonde enkele foto’s die de harmonie in de presentatie gaat gebruiken maar liet vooral foto’s zien van de ‘making off’ Het was een vermoeiende dag maar een dag die iedereen met veel plezier heeft ervaren. De Mensen van de harmonie zijn dolgelukkig met onze foto’s. Een actiefoto gemaakt door Wim staat op de folder die huis aan huis is bezorgd in Maarn en door het hele dorp nu op posters is te zien. Uitvoering is op zondag 11 november om 14.00 uur in de Twee Marken. De toegang is gratis. https://www.manderen.nl/

Henk Heuff


Dan is het na de pauze tijd voor ons waterkant project. Foto’s is de verschillende maanden van het jaar gemaakt dingen mee om geplaatst te worden op een jaarkalender die de FKH gaat uitgeven in 2019. De waterkant is goed bezocht door onze leden. Op veel verschillende manieren is die vastgelegd en al die foto’s kwamen op de plank of de beamer voorbij. Op de lijst konden we foto’s die we geschikt vinden voor de kalender nomineren. Er zijn al een aantal maanden gevuld maar een interne commissie zal zich nog buigen over de invulling van de rest van de maanden. (Dat zal nog een heel werkje worden) Maar zeker is dat de kalender iets moois gaat worden. Na een goed gevulde fotoavond sluit Rien af met nogmaals de mededeling: “Over 14 dagen in De Ark.”
Gerrit.