Verslag clubavond  19 september 2019

 

 

Deze avond hebben we als spreker Peter van Tuijl, een bekende voor een groot aantal.

Het onderwerp is over foto’s praten en deze bespreken.

Je kan een verschillende kijk op fotografie hebben. Techniek en compositie zijn belangrijk, maar je moet af van de Hans Aarsman doctrine. Wanneer we in de club een foto bespreken komen we meestal niet verder dan mooi, leuk etc. We gaan te weinig op de inhoud in is de mening. Bang om kritiek te leveren, maar die kan indien opbouwend ook heel leerzaam kan zijn. Bij het vinden van woorden die met de foto meegaan krijg je een open houding. Hiervan word je eigen fotografie ook beter.

Relevantie van de fotografie: Wat staat erop, wat vertelt de foto (verhaal gevoel, emotie)

Volgens Peter zijn er vier invalshoeken 1.idee, doel,concept. 2.wereld. 3. vorm. 4. De fotograaf zelf. De betekenis van het beeld wordt bepaald door het wat en het hoe.

Om dit wat duidelijker te maken hebben Mieke, Heidi en Peter een foto ingeleverd. Zij worden vriendelijk verzocht de zaal te verlaten. Aan de andere leden krijgen de foto’s via de beamer te zien en geven commentaar. Intussen vertelt het drietal aan elkaar het hoe en wat van hun foto. Wanneer de club weer compleet is worden beide meningen vergeleken.

Bij het bespreken van foto’s is de rol van de gespreksleider heel belangrijk. Het gaat om duiden en reflecteren. Kritiek kan een aanbeveling zijn.Na het beschrijven, analyseren en interpreteren kun je tot een waardering komen. Of deze altijd objectief is, is de vraag.

Voor het hele verhaal van Peter verwijs ik naar de mail van Marien.

 

Aldus, Paul