Verslag Clubavond  20-06-2019

De leiding is vanavond in handen van Jaap. Helaas zijn er maar 14 leden aanwezig!

Ted brengt verslag uit van de Heuvelrugloop. Een zestal leden van de club hebben zo’n 2000 foto’s gemaakt. Een aantal hiervan zijn geplaatst in de Kaap. Via de beamer krijgen we wat beelden te zien. Ook volgend jaar hopen we op deze manier de kas weer te spekken. Ted bedankt de enthousiaste deelnemers.

Vervolgens krijgen we een aantal foto’s te zien met het thema van de Peter Ross Trofee: Tegenlicht.

Mieke toont een foto uit haar archief, omdat ze dat een heel mooi voorbeeld vindt.

Er komt een discussie op gang of dit toegestaan is, met als resultaat dat zowel het Bestuur als de P.C. zich hierover gaan buigen. Ook Tonnie,Marien en Dick tonen hun foto’s, recent gemaakt.

Tot aan de pauze gaan we in 3 groepen het werk van een aantal bekende fotografen bespreken. Jaap heeft dit grondig voorbereid. We krijgen sets van 3 foto’s. Hierbij mogen we ons afvragen wat we vinden van de beeldstijl, is er verschil en zijn er overeenkomsten.

Na de pauze gaan we evolueren. Een greep uit de bekende fotografen: Jimmy Nelson, Rineke Dijkstra, Anton Corbijn, Erwin Olaf, Gregory Crewdson, NAn Golden, Henri Cartier Bresson, Bruce Gilden en Karel Tomei.

Het was een prima zeer geslaagde avond. Het format leent zich uitstekend om nog eens te herhalen. Volgens Jaap zijn er nog andere bekende fotografen genoeg.

Paul