Verslag clubavond 20 september

Rien L. Heeft deze avond, waarbij 18 leden aanwezig zijn, de leiding.
Allereerst worden de foto’s geselecteerd, die eventueel in aanmerking komen voor de beste Clubtrofee. Er zijn een twintigtal prenten getoond van twaalf fotografen.
Vervolgens wordt er een jury samengesteld, die uit de inzendingen er 10 uitkiest, waarvan men verwacht dat ze hoge ogen gaan gooien bij deze wedstrijd. De samenstelling van de jury is nog niet definitief. Dick, Ted en Mieke N overleggen nog wie gaat jureren.

Daarna wordt er nog een oproep gedaan aan degenen die Tonnie nog niet de gekozen foto voor aan de muur hebben toegestuurd dit alsnog te doen.

Van de clubtocht naar de Kromme Rijn worden via de beamer enige foto’ s aan de waterkant getoond, maar het water was ver te zoeken! Gelukkig had Rien Zijn drone meegenomen, zodat nog een aardige impressie van deze gezellige avond kon worden weergegeven. Ook Dick toont op de plank nog een paar mooie foto’s, die hij intensief bewerkt heeft. Het zijn meer art-exemplaren , waarvan de bewerking veel tijd kost. Maar in deze bewerkte foto’s zijn beelden ontstaan die de deelnemers van de clubavond aan de Kromme Rijn zeker niet hebben gezien. Dick wil het bewerken van foto’s graag aan ons leren en zal ons een aanbieding doen voor een interne cursus.  

Na de pauze vraagt Wim het woord om verslag te doen van de zeer geslaagde workshop, die Marianne, Nanny, Rien L, Gerrit en hij zelf gegeven hebben aan 11 mensen voor Maarn Wijzer. Vooral Marianne en Rien L. hebben hier veel tijd ingestoken. Een terecht applaus volgt.

Hierna gaan we foto’ s van Hans Aarsman eerder besprak van een eigen commentaar voorzien. De vier gevormde groepen laten hun fantasie de vrije loop. Era ontstaan verrassende verhalen. Regelmatig zien wij in de 8 getoonde kleurenprenten meer dan journalist.

Paul.