Vooruitblik 10 maart 2022

Vanavond hebben we weer het zogenaamde Foto café. Hiervoor dient iedereen drie foto`s A4 mee te nemen, en deze ook op te sturen naar foto@fkheuvelrug.nl of te uploaden naar de directory Foto café. We gaan de aanwezige clubleden in drie groepjes verdelen, de afdrukken worden eerst per tafel besproken waarbij een van de groepsleden het commentaar noteert. Om de zoveel tijd worden de foto`s per tafel gewisseld zodat een ieder alle foto`s  kan zien.
Na de pauze wordt een of twee foto`s met de beamer getoond verteld de tafelschrijver het commentaar en is het de bedoeling dat de zaal dus de aanwezigen erop reageren.
Ik hoop dat er veel clubleden aanwezig zullen zijn en dat we mooie en interessante foto`s te zien zullen zijn.

Namens de programmacommissie Marien.