Vooruitblik 11 november 2021

Inleveren van de foto’s voor de Peter Ros Trofee, waarvan de jurering zal plaatsvinden op 25 november.

Volgens de spelregels mag ieder lid maximaal drie en minimaal twee foto’s inleveren.
Op de achterzijde van elke foto moet het bondslidnummer en een volgnummer staan. Bijvoorbeeld: 0759-xxx-01. Er mag geen naam opstaan.
Alle foto’s moeten afgedrukt zijn op A3 met of zonder rand. In afwijking van de spelregels mogen de foto’s niet opgeplakt worden of in Parse-Partout gezet worden. Afdrukken op posterboard is ook niet toegestaan.

De bestanden van de ingezonden foto’s moeten worden geüpload in de directory PeterRosTrofee of via de e-mail foto@fkheuvelrug.nl. Hernoem de bestanden met het bondslidnummer en een volgnummer. Bijvoorbeeld: 0759-xxx-01. Er mag geen naam bijstaan.

  • De foto’s van de workshop “Olie op water” worden via de beamer vertoond en besproken.
    Upload hiervoor maximaal vijf foto’s via de directory OlieOpWater of stuur ze via foto@fkheuvelrug.nl. Maximaal 2000 pixels aan de langste zijde.
  • De foto’s van de clubtocht naar Radio Kootwijk worden via de beamer vertoond en besproken.
    Upload hiervoor maximaal vijf foto’s via de directory RadioKootwijk of stuur ze via foto@fkheuvelrug.nl. Maximaal 2000 pixels aan de langste zijde.
  • Plaat Op de Beamer, vrij onderwerp.
    Upload hiervoor maximaal vijf foto’s via de directory POB_11nov of stuur ze via foto@fkheuvelrug.nl. Maximaal 2000 pixels aan de langste zijde.