Vooruitblik 16 juni 2022

ICONISCHE FOTO’S

In de twee voorgaande jaren hebben we aandacht besteed aan bekende fotografen. Werk van bekende, maar anonieme fotografen werd bekeken in groepen; en vervolgens plenair besproken waarbij de namen werden onthuld.

We gaan nu iets dergelijks doen maar gaan deze keer uit van iconische foto’s. Dit zijn foto’s die bij publicatie op een groot publiek een sterke indruk  hebben gemaakt, achteraf vaak zijn bekroond en als zodanig geschiedenis hebben gemaakt. Met andere woorden, ze zijn iconen van de fotografie geworden. Deze foto’s worden vaak nog steeds  herkend, maar het is niet altijd meer zo duidelijk wanneer en waarom ze gemaakt zijn. En wat vooral voor ons als fotografen interessant is: waarom zijn deze foto’s zo memorabel? En maken ze nog steeds indruk?

Met deze vragen in het achterhoofd gaan we, in een aantal rondes, iconische foto’s bekijken en bespreken in groepen. Na de pauze gaan we er plenair over in discussie. Dan wordt ook toegelicht hoe de foto’s tot stand gekomen zijn: door wie, hoe, wanneer, en onder welke omstandigheden.