Vooruitblik 28 oktober 2021

We besteden eerst kort aandacht aan de uitslag van de Bondsfotowedstrijd.

De rest van de avond gaan we ons verdiepen in het werk van bekende fotografen, aan de hand van drie thema’s. Binnen elk thema krijgen jullie werk te zien van drie niet nader genoemde fotografen, zowel Nederlandse als buitenlandse. Deze foto’s worden voor de pauze aan tafels besproken in kleine groepen aan de hand van vragen. Na de pauze gaan we plenair vergelijken wat de verschillende groepen van het besproken werk vonden. Tenslotte worden de fotografen bekend gemaakt, met nadere informatie over hun opvattingen en werkwijze.

Namens de Programmacommissie
Jaap