Vooruitblik 8 februari 2018

Vanavond hebben we de eerste tussen presentatie van de foto`s van het jaarthema “Langs De Waterkant” dit is ook het thema voor de kalender foto`s en dus selecteren we ook voor de eerste keer de kalenderfoto`s. Het gaat hier om afgedrukte foto’s .

Zoals eerder besproken wordt elke 3 maanden op een clubavond de gelegenheid gegeven om foto`s, die in de voorafgaande 3 maanden gemaakt zijn, te tonen. Tevens worden uit deze foto’s, 3 foto’s gekozen voor de kalender 2019.

Ook wordt elk kwartaal een foto genomineerd voor het voorblad van de kalender. Aan het eind van het jaar wordt een keuze gemaakt uit deze 4 foto`s voor het voorblad. De fotograaf waarvan eerder een foto gekozen is kan uiteraard de rest van het jaar wel zijn/haar foto`s tonen maar deze foto’s doen niet meer mee aan de selectie voor de kalender.

De kalender wordt een A4 portret, daarom moeten de foto`s minimaal 20×20 of een A4 20/30 foto waarvan een vierkante uitsnijding gemaakt kan worden.

Na al dit waterkant/kalender geweld gaan we eerst even pauzeren om daarna verder te gaan met een kleine Workshop Portret, dit heeft alles te maken met de jaaropdracht. Portretteer een clubgenoot voor het smoelenboek.

Dit doen we op een aparte manier zodat de foto’s direct zichtbaar zijn via de beamer. Dit onderdeel leidt natuurlijk Wim en de techniek wordt verzorgd door Rien (L).