Wat doen wij

Portretgroep

Activiteitenprogramma
Het activiteitenprogramma van de Fotokring omvat clubavonden, clubtochten, presentaties door externe sprekers (meestal fotografen), exposities van eigen foto’s en bezoeken aan exposities van anderen.
Op de clubavonden bekijken en bespreken de leden elkaars foto’s. Ook worden met regelmaat andere fotografen uitgenodigd om te vertellen over,  en het tonen van hun werk

Landschapsgroep

Samen-op-Stap
Er worden uitstapjes (clubtochten) georganiseerd om gezamenlijk te fotograferen of exposities te bezoeken. Ook worden soms werkbijeenkomsten gehouden tijdens clubavonden. Dat kan zijn in het kader van het lopende thema maar kan ook een technisch karakter hebben. Uitgenodigde sprekers zijn vaak bekende en ervaren fotografen die deskundig zijn in speciale onderwerpen en thema’s, zoals landschapsfotografie, straatfotografie, maar ook het maken van series.
De clubtochten vinden deels plaats binnen de thema’s, maar ook in het kader van incidentele onderwerpen als macrofotografie of straatfotografie worden. Ook bezoeken we soms gezamenlijk exposities en fotomusea.

Thema Abstract

Thema’s
We werken met kortlopende- en jaarthema’s waarbinnen we foto’s maken. De kortlopende thema’s worden opgegeven voor de zomervakantie en de kerst. Voorbeelden zijn Emotie, De waterkant of Licht in de duisternis. De jaarthema’s lopen van november tot november en betreffen thema’s als Weerspiegelingen, Beweging, Tegenlicht, Weersverschijnselen, Markten, Glas, Perspectieven of Contrast. Het ene jaar wordt het thema door de leden gekozen, het andere jaar wordt het thema voorgesteld door de jury van onze interne wedstrijd om de Peter Ros Trofee. Deze wedstrijd wordt om de 2 jaar gehouden. De foto’s binnen deze wedstrijd worden anoniem beoordeeld door een externe jury, bestaande uit ervaren fotografen die deskundig zijn in het beoordelen en jureren van wedstrijdfoto’s.

Selecteren voor de BFW

Fotobond
We nemen deel aan de activiteiten van de landelijke fotobond en regionale afdeling zoals de wedstrijden ‘Foto Individueel’,’ Foto Online’, ‘Serie vijf met samenhang’ Maar ook wedstrijden waar we in clubverband aan deelnemen  de Bonds Foto Wedstrijd, en de Beste Club Trofee. Ook nemen leden deel aan cursussen en verdiepingstrajecten van zowel de landelijke bond als de regionale afdeling.

Finish Heuvelrugloop 2018

Externe Activiteiten
We ondersteunen met onze fotografie plaatselijke activiteiten zoals de Heuvelrugloop,
de Sinterklaasintocht en op verzoek lokale initiatieven van verenigingen.

Een creatieve foto van een van de deelnemers

Enkele leden van onze club verzorgen jaarlijks een workshop fotografie voor Maarn maakt Maarn wijzer