Wat doen wij

Activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma van de Fotokring omvat clubavonden, clubtochten, presentaties door externe sprekers (meestal fotografen), exposities van eigen foto’s, bezoek aan exposities van anderen.
Op de clubavonden bekijken en bespreken de leden elkaars foto’s en worden er interessante fotografen uitgenodigd om te vertellen over hun foto-werk (en dat te laten zien, natuurlijk!).

Samen-op-Staptochten

Er worden uitstapjes georganiseerd om gezamenlijk te fotograferen of exposities te bezoeken (z.g. Samen-op-Staptochten, kortweg clubtochten genoemd). Werkbijeenkomsten worden in de regel gehouden op gewone clubavonden en kunnen worden georganiseerd in het kader van het lopende thema maar ook een technisch karakter hebben. De sprekers zijn vaak bekende en ervaren fotografen die deskundig zijn in speciale onderwerpen en thema’s, zoals landschapsfotografie, straatfotografie, maar ook het maken van series.
De clubtochten vinden deels plaats binnen de thema’s, maar ook in het kader van incidentele onderwerpen als macrofotografie of straatfotografie worden clubtochten gehouden. We bezoeken ook gezamenlijk exposities en fotomusea.

Jaarthema’s

We werken met kortlopende en jaarthema’s waarbinnen we foto’s maken. De kortlopende thema’s worden opgegeven voor het zomerreces (in 2015 en 2016 waren dat respectievelijk Emotie en Rood) en voor het kerstreces (in 2015 was dat Licht in de duisternis). De jaarthema’s lopen van november tot november en betreffen thema’s als Weerspiegelingen, Verval, Beweging, Architectuur, Tegenlicht, Patronen, Weersverschijnselen, Markten, Glas, Perspectieven (november 2014 tot november 2015) en Contrast (november 2015 tot november 2016). Het ene jaar wordt het thema door de leden gekozen, het andere jaar wordt het thema voorgesteld door de jury van onze interne wedstrijd om de Peter Ros Trofee. Deze wedstrijd wordt om de 2 jaar gehouden. De foto’s binnen deze wedstrijd worden anoniem beoordeeld door een externe jury, bestaande uit twee ervaren fotografen die deskundig zijn in het beoordelen en jureren van wedstrijdfoto’s.

Bijeenkomsten

In de bijeenkomsten is er aandacht voor de esthetische en creatieve kanten van fotograferen, terwijl de technische kanten niet worden vergeten. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het verhaal in de foto. Wat wil je met je foto zeggen of wat vertelt de foto aan de beschouwer.

Verdiepingstrajecten

Ook besteden we expliciet aandacht aan het verder uitwerken van onze vaardigheden op fotografisch gebied middels verdiepingstrajecten, zoals mentoraten van de fotobond (o.l.v. Gijs van Gent en Peter van Tuijl), deelname aan verdiepingscursussen van de fotobond en de Afdeling Utrecht/’t Gooi van de fotobond, maar ook organiseren we eigen verdiepingsprojecten, zowel met specifieke thema’s (zoals de Verdiepingsgroep Landschappen), als ook in verdiepingsgroepjes waarin iedere deelnemer aan een zelfgekozen eigen thema werkt.

Fotobond

We nemen deel aan de activiteiten van de landelijke fotobond en regionale afdeling zoals de wedstrijden voor individuele leden (Foto Individueel, FotoOnline), maar ook wedstrijden waar we in clubverband aan deelnemen (BondsFotoWedstrijd, Beste Club Trofee). Ook nemen leden deel aan cursussen en verdiepingstrajecten van zowel de landelijke bond als de regionale afdeling.

Tags
Share